โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Narinukun School School Ubonratchathani
ภาคเรียนที่/Semester 2 ปีการศึกษา/Year 2559

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 09/02/2560
[3858/48329]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]